Zgłoszenia do Pucharu Prezesa PZPN

PZPN ustanowił rozgrywki halowe o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach U-12 (rocznik 2006) i U-11 (rocznik 2007). Są to rozgrywki dla klubów-członków MZPN i PZPN, a więc de facto Klubowe Halowe Mistrzostwa Polski U-12 i U-11.
Zgłoszenia udziału proszę nadsyłać e-mailem na adres: wydzialgier@ozpn.tarnow.pl , najpóźniej do 22 grudnia 2017 r. (max jedna drużyna z klubu w danej kategorii wiekowej). 

Finały mają się odbyć 17-18 lutego w Warszawie, z udziałem reprezentantów 16 województw. Małopolski Związek Piłki Nożnej organizuje w styczniu eliminacje w każdym podokręgu i okręgu, zakończone finałem wojewódzkim (27 lub 28 stycznia 2018).

Eliminacje dla drużyn z Tarnowa i Powiatu tarnowskiego (Okręg Tarnów), zgodnie z przyjętym harmonogramem, mają się zakończyć 14 stycznia 2018. Zawody odbywać się mają na halach sportowych.

Uchwała nr XII/186 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach wiekowych U-12 i U-11 w roku 2018

 1. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
 • 1

Celem popularyzacji piłki nożnej, rywalizacji sportowej w okresie zimowym oraz selekcji utalentowanej młodzieży, zorganizowane zostaną rozgrywki o Puchar Prezesa PZPN w kategoriach wiekowych U-12 i U-11 w roku 2018.

 • 2

Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania, w porozumieniu z Komisją ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN, regulaminów rozgrywek o których mowa w § 1.

 1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Główne założenia rozgrywek

 1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach:

– rozgrywki eliminacyjne, przeprowadzone przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, z udziałem klubów – członków właściwych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN

– Turniej Finałowy, organizowany przez PZPN, z udziałem 16 zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych; termin: 17-18 lutego 2018, Warszawa-Bemowo

 1. W rozgrywkach eliminacyjnych i Turniejach Finałowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w 2018 r. kończą odpowiednio 12. rok życia (urodzeni w 2006 r.) i 11. rok życia (urodzeni w 2007 r.), potwierdzeni do klubu przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet.
 1. Rozgrywki eliminacyjne przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dany Związek Piłki Nożnej z zachowaniem zasad określonych do Turnieju Finałowego.
 1. Do dnia 31 stycznia 2018 r. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej muszą przekazać Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN oraz Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN informację o klubie – zwycięzcy rozgrywek eliminacyjnych w danej kategorii wiekowej.
 1. W Turnieju Finałowym:

– jednocześnie na boisku może przebywać 6 zawodników, tj. pięciu zawodników w polu + 1 bramkarz (rozważany jest także wariant: 4+1; ostatecznie zadecyduje o tym Regulamin będący w opracowaniu)

– mecze odbywają się w halach na boiskach o nawierzchni parkietowej o wymiarach nie większych niż 40×20 m, tj. analogicznych do wykorzystywanych w rozgrywkach piłki ręcznej

– w czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną liczbę zawodników, obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych

– zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów

– mecze rozgrywa się piłkami nr 4

– w meczach obowiązują zasady dot. wrzutów na boisko, obowiązujące w rozgrywkach futsalu

– za zagranie wślizgiem sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni, ewentualnie rzut karny w przypadku przewinienia w polu bramkowym; interpretacja zagrania wślizgiem należy do sędziego

– wrzuty na boisko wykonuje się nogą z linii bocznej, z nieruchomo stojącej piłki, odległość zawodnika od piłki minimum 2 m

– rzut karny wykonuje się z odległości 7 m

– czas gry: 1×15 minut w eliminacjach grupowych, 2×10 minut w finałach

– system rozgrywek w podokręgach: pucharowy lub z eliminacjami grupowymi (+finały)

 

Harmonogram rozgrywek w Małopolsce:

 1. Zgłoszenia do 22 grudnia 2017
 2. Wyłonienie reprezentantów podokręgów/okręgów – do 14 stycznia 2018
 3. Wyłonienie reprezentantów okręgów – do 21 stycznia 2018
 4. a) Kraków+Myślenice+Olkusz+Wieliczka (organizator: MZPN)
 5. b) Chrzanów+Oświęcim+Wadowice (organizator: PPN Chrzanów)
 6. c) Nowy Sącz+Gorlice+Limanowa+Nowy Targ (organizator: OZPN Nowy Sącz)
 7. d) Tarnów+Bochnia+Brzesko+Żabno (organizator: OZPN Tarnów)
 8. Finały wojewódzkie – 27 lub 28 stycznia 2018 (organizator: MZPN)

Źródło: mzpnkrakow.pl