Komunikat Ligi Halowej TOZPN z dnia 6.10.2011

TARNOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ informuje, że zgłoszenia do rozgrywek Halowej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych oraz Trampkarzy Starszych i Młodszych sezonu 2011/12 przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do:


5 listopada 2011 roku.Przewidywany koszt udziału jednej drużyny w HALOWEJ LIDZE PIŁKI NOŻNEJ w poszczególnych kategoriach wiekowych wynosi: 400.00 zł ( czterysta złotych ), który może ulec niewielkim zmianom, w zależności od ilości zgłoszeń.
Ostateczny koszt udziału drużyny zostanie podany po 5 listopada 2011 roku.
Należność za udział w rozgrywkach musi zostać uregulowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia :


15 listopada 2011 r.


bezpośrednio w kasie TOZPN lub przelewem na konto TOZPN :

KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O / TARNÓW NR:

75 8591 0007 0300 0296 1284 0001
Drużyna, która nie dopełni tego wymogu zostanie nie uwzględniona w terminarzu rozgrywek.