Sprawozdanie z Zebrania Założycielskiego RADY SENIORÓW przy TOZPN w dniu 05.12.2011

Zebranie odbyło się w lokalu OHP w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 27, wzięło w nim udział 27 osób. Spotkanie rozpoczął Prezes TOZPN Zbigniew Jurkiewicz, serdecznie witając i zarazem dziękując wszystkim kolegom za przybycie. Zaprezentował porządek obrad, po czym w kilku zdaniach nakreślił idee oraz potrzebę zawiązania Rady Seniorów, jako ważnego elementu w strukturach naszego Związku. Ponieważ z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zaproszeni przedstawiciele Rady Seniorów MZPN w Krakowie, głos zabrali delegaci reprezentujący Radę Seniorów Podokręgu Piłki Nożnej w Bochni: Broszkiewicz Stanisław, Barnaś Kazimierz oraz Biernat Marian. Panowie opowiedzieli o praktycznych stronach funkcjonowania i działalności Rady Seniorów w Bochni. Po tych wystąpieniach nastąpiła miła uroczystość wręczenia wszystkim zebranym KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ wydanej na okoliczność 90-lecia Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Każdy otrzymał także najnowsze wydanie Futbolu Małopolski. Nawiązała się dyskusja, w której padały słowa podziękowania za zorganizowanie tego spotkania oraz wyrazy zadowolenia z powołania Rady Seniorów przy Tarnowskiem Okręgowym Związku Piłki Nożnej.

Następnie przyszedł czas na wybory. Wybrano Przewodniczącego Zebrania, Pana Jerzego Dzięciołowskiego, który formalnie zarządził głosowanie nad porządkiem obrad oraz Regulaminem Rady Seniorów TOZPN w Tarnowie. Po krótkiej wymianie zdań i poglądów nastąpił moment za dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów, zgłoszono kandydaturę Pana Jerzego Dzięciołowskiego, który wyraził zgodę, po czym formalnie został przez zebranie zatwierdzony, przy jednym głosie wstrzymującym się. W dalszej kolejności zgłoszono do Zarządu Rady Seniorów Panów: Karasiński Edward, Wstępnik Zbigniew, Borowiec Adam, Marek Ryszard. Wszyscy wyrazili zgodę i zostali zatwierdzeni przez zebranie jednogłośnie. Rada Seniorów ukonstytuowała się następująco:

  • Dzięciołowski Jerzy- Przewodniczący
  • Karasiński Edward – Wice-Przewodniczący
  • Borowiec Adam – Skarbnik
  • Wstępnik Zbigniew – Sekretarz
  • Marek Ryszard – Członek

Pan Prezes Zbigniew Jurkiewicz serdecznie pogratulował nowo wybranej Radzie oraz wyraził nadzieję na dobrą i owocną współpracę. Zaprosił wszystkich na kawę i herbatę. Dyskusja trwała w najlepsze już w kuluarach w mniejszych i większych grupkach.