Wyjazd na Kursokonferencję Trenerów i Instruktorów MZPN

Wyjazd osób zgłoszonych do uczestnictwa w Kursokonferencji Trenerów i Instruktorów MPZN w Krakowie nastąpi w dniu 17.12.2011 o godzinie 7:00 ze stacji benzynowej BP przy ul. Pułaskiego w Tarnowie (obok Dworca PKS). Kierownikiem grupy jest Pan Przewodniczący Rady Trenerów Zbigniew Kordela, który przypomina o obowiązku uczestnictwa w Kursokonferencji, każdego Trenera i Instruktora Piłki Nożnej.