Zmiany w opłatach za formularze rejestracyjne zawodników do systemu Extranet

Od dnia 5.01.2012 wpłaty w wysokości 16 PLN należy wpłacać na adres :


Polski Związek Piłki Nożnej
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7, 02-366 Warszawa
konto bankowe DZ Bank Polska SA
numer 47 1740 0006 0000 3000 0038 8441
Bardzo ważne aby w tytule wpłaty wpisać:

  • W przypadku wpłaty za jeden formularz – unikalny Numer Formularza, który znajduje się na pierwszej stronie niniejszego dokumentu
  • W przypadku wpłaty za więcej niż jeden formularz – unikalne Numery Formularzy wszystkich dokumentów, których dotyczy wpłata