Ostatnie miejsca na Kurs Instruktorów w Nowym Sączu

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu, Komisja Szkoleniowa informuje, iż są jeszcze wolne miejsca dla kandydatów na kurs instruktorski – piłka nożna.Ostateczny termin złożenia dokumentów mija z dniem 10 lutego 2012 roku.
W związku z powyższym prosimy o szybką decyzję co do wzięcia udziału w kursie. Planowane rozpoczęcie kursu: 17 lutego 2012 roku.WYMAGANE DOKUMENTY KANDYDATA NA KURS INSTRUKTORA PIŁKA NOŻNA


1. Druk zgłoszenia typu A (wg. wzoru Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr AFF Kraków) – do odbioru w OZPN Nowy Sącz
2. Kserokopia świadectwa ukończenia min. średniej szkoły lub kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej – ksero potwierdzone w miejscu wydania lub przez notariusza.
3. Polisa lub kserokopia ubezpieczenia o następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Zaświadczenia od lekarza profilaktyka (dot. części specjalistycznej).
5. Kserokopia dowodu osobistego.
6. Dwa zdjęcia o wym: 3,5×4,5.
7. Opłata rekrutacyjna w wysokości 50,00zł (bezzwrotna)Kontakt
tel: 18 547 46 00
mail : bogdanozpn@tlen.pl