Nowy druk – Duplikat Karty Zawodnika

Informujemy iż otrzymaliśmy aktualny druk „Duplikat karty rejestracyjnej”.


Duplikat wypełniają zawodnicy, którzy:

  • już kiedyś wypełnili formularz rejestracyjny, a teraz ukończyli 16 rok życia i występują o wydanie karty seniorskiej
  • zagubili, zniszczyli itd. seniorską kartę zawodnika i występują o wydanie jej duplikatu


  • Do duplikatu należy dołączy opłatę w wysokości 16 zł za wydanie karty identyfikacyjnej.


    Duplikat karty rejestracyjnej zawodnika