Opieka medyczna podczas meczu – WAŻNE

Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi I Niższych Klas Rozgrywkowych Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na Sezon 2011/12


§17 OPIEKA LEKARSKAust. 5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym), oraz noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości :
– IV liga 200,- zł
– klasa okręgowa 150 ,- zł
– pozostałe klasy 100,- zł

ust. 6. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.