Komunikat Nr. 17 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny z dnia 05.04.2012
Wydział Dyscypliny TOZPN przypomina o obowiązku zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej. Obowiązek ten dotyczy gospodarzy zawodów zodnie z par. 17 ust. 5 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi I Niższych Klas Rozgrywkowych Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na Sezon 2011/12. Brak opieki medycznej udokumentowany w sprawozdaniu z meczu i potwierdzony przez sędziego skutkował będzie karą finansową.

Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 05.04.2012 uchwalono kary dla:

[table “120” not found /]

Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi I Niższych Klas Rozgrywkowych Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na Sezon 2011/12


§17 OPIEKA LEKARSKA
ust. 5. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym), oraz noszy wraz z ich obsługą. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów. Brak opieki medycznej lub noszy wraz z obsługą na zawodach spowoduje ukaranie gospodarzy karą finansową w wysokości :
– IV liga 200,- zł
– klasa okręgowa 150 ,- zł
– pozostałe klasy 100,- zł
pkt. 6. Funkcji opieki medycznej nie może sprawować zawodnik wpisany do protokołu z zawodów.


Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie , po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.