XI Piłkarski Turniej „O Puchary Tymbarku” Finał Powiatu – Tydzień później. 24.05.2012

XI Piłkarski Turniej „O Puchary Tymbarku” (Finał Powiatu) został przełożony z dnia 17.05.2012 na 24.05.2012. Miejsce i godzina rozpoczęcia pozostają bez zmian.