Komunikat Nr. 25 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny z dnia 06.06.2012
Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 06.06.2012 uchwalono kary dla:
Tabela - Komunikat Nr. 25 WD z dnia 06.06.201Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.