Zebrania z przedstawicielami klubów sportowych w sprawie ustalenia terminarzy

Zebrania z przedstawicielami klubów sportowych przed rozgrywkami I Rundy sezonu 2012/13 odbędą się w następujących terminach:

Klasa „A” – Ponowne zebranie w dniu 7 sierpnia 2012 roku o godzinie 15:30
II Liga Trampkarzy i Młodzików – 7 sierpnia 2012 roku o godzinie 15:30

Zebrania odbędą się w siedzibie TOZPN przy ulicy Boya-Żeleńskiego 4A w Tarnowie.


Obowiązujący rocznik drużyn młodzieżowych w cyklu rozgrywkowym 2012 / 2013 :

a) JUNIORZY STARSI zawodnicy urodzeni w 1994 r. i młodsi
b) JUNIORZY MŁODSI zawodnicy urodzeni w 1996 r. i młodsi
c) TRAMPKARZ zawodnicy urodzeni w 1998 r. i młodsi
d) MŁODZIK zawodnicy urodzeni w 2000 r. i młodsi


Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi. Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo polskie. W sezonie 2012/2013 młodzieżowcem jest zawodnik urodzony w roku 1992 i młodszy.