Informacja w sprawie ważności weryfikacji obiektów sportowych

Wydział Gier przypomina, iż zgodnie z par. 3 ust. 5 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i niższych Klas Rozgrywkowych Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2012/2013, ważność weryfikacji obiektów sportowych uczestniczących we wskazanych klasach rozgrywkowych wynosi 2 lata. Okres tej ważności winien być zgodny z okresem ważności licencji udzielonej Klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy.


Przykładowo jeśli licencja została przyznana na sezon 2011/2012/2013, a weryfikacja boiska została dokonana na sezon 2011/2012 wówczas uznać należy, że Klub spełnił wymóg Regulaminu.