Komunikat Nr. 10 Wydziału Dyscypliny z dnia 11.10.2012
Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 11.10.2012 rozpatrzono następujące sprawy :
Tabela - Komunikat Nr.10 WD z dnia 11.10.2012


WALKOWERY :
II Liga Juniorów Starszych

  • Mecz z dnia 06.10.2012 : Victoria Koszyce vs Pogórze Pleśna walkower 3:0 v.o. na korzyść Victoria – nieuprawniony zawodnik
  • II Liga Trampkarzy Gr I

  • Mecz z dnia 7.10.2012 : Victoria Koszyce vs Rudka walkower 3:0 v.o. na korzyść Victoria – nieprzybycie na zawody
  • Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

    Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.