Zapisy na Ligę Halową 2012/2013

Aktualizacja 09.11.2012 : TARNOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ informuje, że zgłoszenia do rozgrywek Halowej Ligi Juniorów Starszych , Juniorów Młodszych, Trampkarzy oraz Młodzików sezonu 2012/13 przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do:


23 listopada 2012 roku.Przewidywany koszt udziału jednej drużyny w HALOWEJ LIDZE PIŁKI NOŻNEJ w poszczególnych kategoriach wiekowych wynosi: 400.00 zł ( czterysta złotych ), który może ulec zmianom, w zależności od ilości zgłoszeń.
Ostateczny koszt udziału drużyny zostanie podany po 30 listopada 2012 roku. Należność za udział w rozgrywkach musi zostać uregulowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia :


15 grudnia 2012 r.bezpośrednio w kasie TOZPN lub przelewem na konto TOZPN :


KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY O / TARNÓW NR:

75 8591 0007 0300 0296 1284 0001
Drużyna, która nie dopełni tego wymogu zostanie nie uwzględniona w terminarzu rozgrywek.