Komunikat Nr. 16 Wydziału Dyscypliny z dnia 23.11.2012
Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 23.11.2012 rozpatrzono następujące sprawy :
Tabela - Komunikat Nr.16 WD z dnia 23.11.2012


WALKOWERY :


I Liga Juniorów Starszych

  • Mecz z dnia 17.11.2012 : Wisła Szczucin vs Okocimski Klub Sportowy walkower 0:3 v.o. – nieuprawnieni zawodnicy
  • Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

    Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.