Otwarty Konkurs na dofinansowanie – „Sport Wszystkich Dzieci”

Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2013 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”


Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2013 r. zadań programu „Sport Wszystkich Dzieci” finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).


Więcej informacji na :
Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki