Komunikat Nr. 17 Wydziału Dyscypliny z dnia 11.04.2013
Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 11.04.2013 rozpatrzono następujące sprawy :
Tabela - Komunikat Nr.17 WD z dnia 11.04.2013


WALKOWERY :


IV Liga

  • Mecz z dnia 30.03.2013 : Poroniec Poronin vs Olimpia Wojnicz walkower 3:0 v.o. – nieprzybycie na zawody
  • Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

    Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.