Komunikat Nr. 27 Wydziału Dyscypliny z dnia 13.06.2013
Wydział Dyscypliny TOZPN informuje, że dnia 13.06.2013 rozpatrzono następujące sprawy :
Tabela - Komunikat Nr. 27 Wydziału Dyscypliny z dnia 13.06.2013


WALKOWERY :


Klasa Okręgowa

  • Mecz z dnia 09.06.2013 : KSUS Śmigno vs Czarni Kobyle 3:0 v.o. – nieprzybycie na zawody
  • Klasa B

  • Mecz z dnia 02.06.2013 : Olszyny vs Rzuchowa 13:1 v.o. – nieuprawniony zawodnik
  • Mecz z dnia 08.06.2013 : KS Niwka vs Olimpia Wojnicz 3:0 v.o. – nieuprawniony zawodnik
  • Mecz z dnia 08.06.2013 : Radar Łętowice vs Dębina Łętowska 0:3 v.o. – nieuprawniony zawodnik
  • Od powyższej Decyzji przysługuje prawo odwołania się do ZKO przy MZPN w Krakowie, po uprzednim wpłaceniu kaucji (zgodnie z REGULAMINEM ROZGRYWEK) na konto MZPN Nr. 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

    Kary finansowe orzeczone przez Wydział Dyscypliny TOZPN należy wpłacić w kasie TOZPN lub na nasze konto – Krakowski Bank Spółdzielczy O/ TARNÓW Nr. 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 z zaznaczeniem czego wpłata dotyczy, w terminie 14 dni od daty opublikowania komunikatu.