Komunikat Komisji ds. Licencji Trenerskich MZPN

Komisja ds. Licencji Trenerskich MZPN przypomina, że ostateczny termin składania wniosków o przedłużenie licencji trenerskich bądź wydanie nowych przed rundą jesienną upływa 15 lipca 2013 r.


Uwaga! Należy przestrzegać terminu składania wniosków licencyjnych, gdyż wnioski złożone w terminie komisja licencyjna jest zobligowana rozpatrzyć do dnia rozpoczęcia rozgrywek, natomiast wnioski złożone po terminie będzie rozpatrywać w terminie późniejszym z całymi konsekwencjami dyscyplinarnymi wynikającymi z winy składającego wniosek z opóźnieniem.


Dokumenty:
– starannie wypełniony wniosek
– poświadczony odpis dyplomu trenera lub książeczki instruktora piłki nożnej (świadectwo ukończenia kursu lub uczelni może zastąpić tylko czasowo w/w dokumenty)
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw obywatelskich.
– zaświadczenie o uczestnictwie w kursokonferencjach trenerskich organizowanych przez ZPN i PZPN.
– wniesiona opłata (PZPN A – 100 zł, PZPN B – 50 zł)


Przewodniczący komisji ds. licencji trenerskich
Zdzisław Kapka
Dokumenty do pobrania :
1) Komunikat MZPN w sprawie licencji trenerskich z 2010 roku
2) Wniosek o przyznanie licencji trenerskiej (DOC)
3) Arkusz Ewidencyjny Trenera - Instruktora MZPN (DOC)