Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych

Kluby Sportowe Małopolski lig – III, IV, V, klas – Okręgowej, A, B

Komisja ds. Licencji  Klubowych  przy Małopolskim Związku Piłki Nożnej  w Krakowie przypomina  o składaniu  wniosków  o przyznanie Licencji na sezony 2011/2012 i 2012/2013.

Należy  wypełnić wniosek (zał. nr. 1) oraz dołączyć dokumenty podane w załączniku.

Załączniki  umieszczone są na stronie MZPN – „Licencje” – Uchwały.

W załączniku nr 3 w pkt.4 –„Kadra szkoleniowa” podać  nr Licencji Trenera.

Do wniosku należy dołączyć protokół odbioru boiska na zatwierdzonym druku przez MZPN.

Kluby III Ligi przedstawią zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego i ZUS za rok 2010.

Wnioski należy  składać do członków Komisji:

– w Krakowie z Podokręgów Kraków, Wieliczka i Olkusz.

– w Myślenicach z Podokręgu Myślenice.

– w Nowym Sączu z Podokręgów Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ.

– w Tarnowie z Podokręgów Tarnów, Bochnia, Brzesko, Żabno.

– w Wadowicach z Podokręgów Wadowice, Chrzanów, Oświęcim.

Opłatę za udzielenie Licencji należy wpłacać na Rachunek Bankowy MZPN:

„37 1240 2294 1111 0000 3709 2289”


Kluby  mające trudności z wypełnieniem przepisu dotyczącego ilości drużyn młodzieżowych, winny złożyć wniosek o uzyskanie dyspensy do Wydziału Szkolenia MZPN w terminie do 15.IV.2011r..

Udzielenie dyspensy przez Wydział Szkolenia MZPN będzie warunkować o przydzieleniu Licencji.

Termin składania wniosków o przyznanie licencji, w nieprzekraczalnym terminie do 15.06.2011.


Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych

Andrzej Palczewski