Liga Orlików i Żaków 2013/2014 – pierwsze terminy

Forma rozgrywek – TURNIEJE wyznaczone terminy i gospodarze :
ŻAKI – 16 , 23 wrzesień i 7 październik 2013
ORLIKI – 19 , 26 wrzesień i 10 październik 2013


Dwa pierwsze terminy dotyczą rozgrywek w grupach (5 drużyn) – boisko orlik. W ostatnim terminie rozegrane zostaną mini caumpy z udziałem po 8-12 drużyn, w wyznaczonych ośrodkach, posiadających możliwość przygotowania kilku boisk.


Szczegółowy podział na grupy , i wyznaczeni organizatorzy podany będzie do 6 września.


Turnieje rozgrywane będą wg nowej unifikacji PZPN. Nowy regulamin w załączniku , proszę o dokładne zapoznanie i stosowanie się z wytycznymi. Jak również bezwzględne dostosowanie się do terminów rozgrywek. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać zgodę lekarza na udział w rozgrywkach lub odpowiednie oświadczenie podpisane przez rodziców. Odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa wyłącznie na trenerach drużyn.


Decyzją Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego , drużyna która nie wstawi się w wyznaczonym terminie na turnieju ( a jest ich tylko 3 ) zostanie automatycznie skreślona z dalszych rozgrywek.


Ze sportowym pozdrowieniem
Robert Antosz
Pliki do Pobrania :

  • Lista drużyn zgłoszonych do rozgrywek Orlików i Żaków w sezonie 2013/2014
  • Regulamin Orlików i Żaków w sezonie 2013/2014 (aktualizacja 11.12.2013)
  • Komunikat dotyczący rozgrywek w kategorii wiekowej ŻAK - ORLIK w sezonie 2013.2014