Aneks do Regulaminu Seniorów MZPN na sezon 2013/2014 – Spadki oraz Awanse

Zarząd Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na posiedzeniu w dniu 27.08.2013 przyjął aneks spadków i awansów drużyn seniorów w sezonie 2013/2014. Poniższy aneks będzie podlegał formalnemu zatwierdzeniu przez Zarząd MZPN w Krakowie na najbliższym posiedzeniu.


Zapraszamy do zapoznania się z treścią Aneksu :

  • Aneks do Regulaminu MZPN Seniorów 2013/14 - Spadki oraz Awanse (14.03.2014)