Regulamin Trampkarzy i Młodzików

Od niniejszego sezonu na terenie Tarnowskiego Związku Piłki Nożnej obowiązuje REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO MAŁOPOLSKIEJ LIGI TRAMPKARZY I MŁODZIKÓW MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ na sezon 2013/2014. Stosowny Aneks Spadków i Awansów zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Aneks będzie podlegał formalnemu zatwierdzeniu przez Zarząd MZPN w Krakowie na najbliższym posiedzeniu.

Poniżej zamieszczamy wyciąg najważniejszych zmian w regulaminie na sezon 2013/2014. Pełną wersję regulaminu znajdą państwo poniżej :

 • Regulamin rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo MZPN Trampkarzy i Młodzików 2013/2014 • § 5
  TRAMPKARZE

  1. Zawody trwają 2×35 minut, z 15-minutową przerwą.
  2. Mecze odbywają się na boisku pełnowymiarowym (np. 100×64 m).
  3. Drużyny grają w składach 11-osobowych, w protokole sędziowskim może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu zawodników, bez prawa ich powrotu do gry. Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać nie mniej niż 7 zawodników.
  4. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.
  5. Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie (lanki)
  6. Zawody są rozgrywane piłką nr 5.
  7. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze.
  8. Obowiązuje przepis o spalonym.
  9. Kary – według obowiązujących przepisów gry, czyli żółte i czerwone kartki.
  10. Rzut karny wykonywany jest z odległości 11 m.
  11. Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9 m.
  12. Zawodnik w tej kategorii wiekowej może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych
  drużynach swojego klubu – zgodnie z zasadami § 10 niniejszego Regulaminu.  § 6
  MŁODZICY

  1. Zawody trwają 2×30 minut, z 15-minutową przerwą.
  2. Wymiary boiska: długość boiska od pola karnego do pola karnego, szerokość od 60 m do 68 m.
  3. Wymiary bramki: 5 m × 2 m; ustawione na środku linii pola karnego na pełnowymiarowym boisku.
  4. Drużyny występują w składach 9-osobowych (8 zawodników w polu + bramkarz), w protokole
  sędziowskim może być wpisanych maksymalnie 18 zawodników.
  5. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem dziewięciu zawodników, z prawem ich powrotu do gry (zmiany powrotne, „hokejowe”). Aby zawody były prowadzone zgodnie z przepisami PZPN na boisku musi przebywać nie mniej niż 7 zawodników.
  6. Rzuty rożne wykonywane są jako tzw. krótkie (z miejsca przecięcia się przedłużenia linii pola karnego z liniami bocznymi pola karnego).
  7. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m.
  8. Odległość przy rzutach wolnych wynosi 9 m.
  9. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów.
  10. Obowiązuje obuwie sportowe, miękkie (lanki).
  11. Mecze są rozgrywane piłką nr 4.
  12. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze.
  13. Obowiązuje przepis o spalonym.
  14. Mogą grać dziewczęta – maksymalnie 2 na boisku,a 4 w kadrze meczowej.
  15. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres 3-5-10 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia. Czwarte okresowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika.
  16. Zawodnik wpisany do sprawozdania jest traktowany jako zawodnik grający w danym meczu.
  17. Zawodnik w tej kategorii wiekowej może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu, pod warunkiem że przerwa pomiędzy zawodami – od zakończenia pierwszych zawodów do rozpoczęcia drugich zawodów -wyniesie minimum 48 godzin. Przepis nie dotyczy bramkarzy.


  § 10
  1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony.
  2. Zawodnik może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).
  3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy bramkarzy).
  4. Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w 2 zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza). Postanowienia pkt 3) stosuje się odpowiednio.


  8. ZASADY ROZGRYWEK
  § 13

  1. Rozgrywki Małopolskiej Ligi Trampkarzy i Małopolskiej Ligi Młodzików prowadzi Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, a sprawy dyscyplinarne podlegają ocenie Wydziału Dyscypliny MZPN w Krakowie.
  2. W rozgrywkach mistrzowskich tego samego rocznikaMałopolskiej Ligi Trampkarzy i Małopolskiej Ligi Młodzików może brać udział tylko jedna drużynatego samego klubu.
  3. Zawody ligowe trwają:
  – 2 x 35 minut z 15-minutową przerwą w kategorii trampkarz
  – 2 x 30 minut z 15-minutową przerwą w kategorii młodzik
  4. Każda drużyna rozgrywa w swojej lidze po dwa spotkania z pozostałymi drużynami – u siebie jako gospodarz i u przeciwnika jako gość.
  5. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:
  a. za zwycięstwo drużyna otrzymuje – 3 punkty,
  b. za mecz nierozstrzygnięty (remis) – 1 punkt,
  c. za przegrany mecz – 0 punktów,
  d. obustronny walkower (- 3) – (-3) w bramkach i po 0 pkt przy ukaraniu obu drużyn.
  6. Drużyny biorące udział w meczach mistrzowskich trampkarzy są uprawnione do wymiany
  7 zawodników, bez prawa powrotu na boisko.
  Wejście zawodnika rezerwowego na boisko może mieć miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u sędziego asystenta z czerwoną chorągiewką wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i wchodzącego, minutę, w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny. Obowiązek zabezpieczenia kartek na zmianę należy do kierownika drużyny.
  7. Drużyny biorące udział w meczach mistrzowskich młodzików są uprawnione do wymiany wszystkich zawodników, z prawem ich powrotu do gry (zmiany powrotne, lotne, „hokejowe”).


  11. SPRAWY DYSCYPLINARNE
  § 18

  4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich ML Trampkarzy otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
  a. przy czwartym napomnieniu (żółta kartka) – jeden mecz dyskwalifikacji,
  b. przy ósmym napomnieniu (żółta kartka) – jeden mecz dyskwalifikacji,
  c. przy dwunastym napomnieniu (żółta kartka) – kara dyskwalifikacji dwóch meczów,
  d. przy każdym kolejnym napomnieniu (żółta kartka) – kara dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.