Kurs Instruktorsko-Trenerski w Tarnowie
Koszt kursu – 800 zł ( osiemset zł ), płatny przelewem na konto TOZPN w Tarnowie
Nr. Konta 75 8591 0007 0300 0296 1284 0001 ( w tytule – Kurs Trenera )
Termin kursu – od 30 listopada 2013 roku do 4 stycznia 2014 roku ( sesje weekendowe )


Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, 33-100 Tarnów ul. Mościckiego 27. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w Hali Sportowej Zespołu Szkół Sportowych w Tarnowie ul. Zbylitowska 7 33-101 Tarnów-Mościce.
Zajęcia rozpoczynać się będą od godziny 9.30


WAŻNE!
W sprawach ważnych możliwy kontakt z Panem Trenerem Michałem Królikowskim (kierownik kursu) – tel. 605 260 411


Potrzebne dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie na kurs PZPN C
2. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i niekaralności (można pobrać poniżej)
3. Zaświadczenie lekarskie lub karta zdrowia zawodnika ( lekarz pierwszego kontaktu)
4. Kserokopia dokumentów o wykształceniu ( możliwe wykształcenie zasadnicze )
5. Opinia klubu w którym aktualnie występuje kandydat ( kandydat nie musi być członkiem klubu, może to być np. nauczyciel )
6. Zdjęcie ( legitymacyjne )Pliki do pobrania :

  • Oświadczenie PZPN C
  • Wniosek PZPN C