Walne Zebranie Delegatów TOZPN w dniu 25.03.2011

W dniu 25 marca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w którym udział wzięło 38 Delegatów co stanowi 22,62 % ogólnej liczby Delegatów. Wynik jest bardzo słaby i doskonale wpisuje się w ogólną tendencję większego braku zainteresowania ze strony przedstawicieli klubów sportowych takimi właśnie Zebraniami czy Zjazdami. Powtarzane Zebrania w Brzesku, Krakowie, niska frekwencja w Nowym Sączu tylko te tezę potwierdzają. MZPN w Krakowie już od wielu lat próbuje zmienić zapis w swoim Statucie o zmniejszeniu liczby delegatów i jest to zadanie praktycznie niewykonalne, właśnie ze względu na niskie frekwencje podczas Walnych Zjazdów. Jest to więc problem złożony nad którym powinny pochylić się najwyższe władze.
Sam tarnowski Zjazd odbył się w spokojnej atmosferze. Prezes Zbigniew Jurkiewicz przedstawił Delegatom Sprawozdanie z działalności Zarządu, po czym rozpoczęto dyskusję. Przewijały się w niej przede wszystkim bieżące sprawy a odnoszące się głównie do zaprezentowanego sprawozdania. Podkreślić należy ciekawe, merytoryczne wystąpienie Pana Wiesława Biernata, który wcielił się w reprezentanta MZPN w Krakowie, jako, że na Sali nie było żadnego oficjalnego przedstawiciela Prezesa MZPN w Krakowie Pana Ryszarda Niemca o co Delegaci mieli dużo żalu. Ilość osób nie ma tutaj żadnego znaczenia, gdyż szacunek należy się tym którzy mimo wielu innych spraw osobistych przybyli na to spotkanie. Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim Delegatom, Przewodniczącym Wydziałów i Komisji TOZPN, Prezesom Podokręgów Piłki Nożnej w Brzesku, Bochni i Żabnie a szczególnie Panom- Prezesowi OZPN w Nowym Sączu Marianowi Kuczajowi oraz Kierownikowi Biura OZPN w Nowym Sączu Antoniemu Ogórkowi na których zawsze można liczyć.


Pobierz (PDF) : Sprawozdanie Działalności Zarządu