Konferencja z dnia 21.05.2009


20 maja 2009 roku o godzinie 14.00 w Sali Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 27 odbyła się zorganizowana przez Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Konferencja na temat finansowania rozbudowy i modernizacji obiektów sportowych oraz pozyskiwania środków na działalność małych przedsiębiorstw. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Klubów Sportowych, Wójtowie, reprezentanci gmin, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty tarnowskiego oraz przedsiębiorcy. Prelegentami byli Wice-Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Kozak, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie. Składamy serdeczne podziękowania Panu Marszałkowi za pomoc i możliwość spotkania w takim właśnie gronie, a szczególnie wszystkim przybyłym uczestnikom tej Konferencji. Zebranie doskonale pokazało, że sprawy te są bardzo ważne, a my Małopolanie jesteśmy bardzo otwarci i żywo zainteresowani wszelkimi sprawami które nas dotyczą a dzięki którym możemy się rozwijać. Sama tego typu prezentacja choć może i nie jest porywająca to jednak możliwość spotkania się w takim gronie, wymiana poglądów, doświadczeń jest bezcenna. Uzyskaliśmy także zapewnienie ze strony Pana Marszałka, że jeżeli będzie potrzebna pomoc już w konkretnych sytuacjach dotyczących omawianych spraw możemy na nią liczyć.