Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów TOZPN

2 lipca 2008 roku w Sali Konferencyjnej OHP w Tarnowie odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zebraniu przewodniczył kolega Józef Sztorc. W zebraniu uczestniczyło 128 delegatów oraz zaproszeni goście w osobach:• Ryszard Niemiec – Prezes MZPN w Krakowie,
• Janusz Hańderek – Członek Zarządu PZPN,
• Bernard Karasiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Ryglice,
• Stanisław Wolak – Wójt Gminy Lisia Góra,
• Marek Baran – Przedstawiciel Prezydenta Miasta Tarnowa,
• Jarosław Gurgul – Sekretarz Miasta i Gminy Czchów,


Oraz Prezesi Podokręgów Piłki Nożnej:
• w Bochni – Jan Krupa,
• w Brzesku – Mirosław Nieć,
• w Żabnie – Marian Fido.


Sprawozdanie z działalności Zarządu TOZPN za okres 2004-2008 złożył kolega Józef Sztorc. Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie ustępującym władzom absolutorium, które zostało przyjęte przez Zebranie. Dokonano wyboru Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
Prezesem wybranym został kolega Zbigniew Jurkiewicz. Do Zarządu wybrani zostali:


• Jerzy Sysło,
• Adam Jędrusiak,
• Jerzy Bąk,
• Józef Sztorc,
• Marian Fido,
• Stanisław Magiera,
• Jan Krupa,
• Czesław Czaja,
• Mirosław Nieć,
• Jarosław Gurgul.