Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów MZPN

5 lipca 2008 roku w Hali Głównej Towarzystwa Sportowego „Wisła” w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Dokonano wyboru Prezesa (ponownie został wybrany Ryszard Niemiec), Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Zjazd PZPN. Bardzo dziękujemy wszystkim delegatom TOZPN w Tarnowie za udział w Zgromadzeniu oraz organizatorom za bardzo dobre przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.