Relacja z rozpoczęcia Kursu Trenera PZPN – C

30 listopada 2013 roku w Tarnowie rozpoczął się Kurs na Trenera PZPN – C, w którym udział bierze 32 osoby. Organizatorem jest Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej a wykładowcami przedstawiciele Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie z Panem Michałem Królikowskim, Kierownikiem Kursu na czele.

Wszystkich zebranych powitał Prezes TOZPN w Tarnowie Zbigniew Jurkiewicz, dziękując wszystkim za udział w kursie oraz życząc wszystkim wytrwałości, zdania egzaminów i czerpania wielu radości z pracy z dziećmi i młodzieżą. Swoje obowiązki przejął Kierownik Kursu, kreśląc na wstępie główne założenia, cele, harmonogram i inne sprawy porządkowe. Już na wstępie zauważyłem nić sympatii jaka się wywiązała pomiędzy prowadzącym a całą grupą, co niewątpliwie będzie wszystkim dobrze służyło w dalszym intensywnym szkoleniu. Po przekazaniu tych najważniejszych spraw organizacyjnych do swojej pracy przystąpił główny prelegent Pan mgr Robert Mazanek.  Ja także przyłączam się do życzeń Pana Prezesa Zbigniewa Jurkiewicza a ponadto dziękując wszystkim wykładowcom za podjęty trud, życzę aby miło wspominali ten czas spędzony na tarnowskiej ziemi.