Nowe zasady wydawania i przedłużenia licencji trenerskich / 16.01.2017

mzpnKomisja ds. Licencji Trenerskich Małopolskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że przyjmowanie wniosków dotyczących przedłużenia posiadanych, bądź wydania nowych licencji trenerskich PZPN C, PZPN B, PZPN A oraz UEFA C i UEFA B będzie odbywało się wyłącznie poprzez portal https://pzpn24.pzpn.pl do dnia 06.02.2017r .

Instrukcja składania wniosków.

Na podstawie uchwały nr IV/81 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

W celu wydania bądź przedłużenia licencji należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji;
 • kopię dyplomu trenerskiego bądź legitymacji instruktora/trenera piłki nożnej (UEFA C, UEFA B, UEFA Futsal B, Dyplom II klasy, Dyplom I klasy, Legitymacja Instruktora);
 • kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach szkoleniowych zaaprobowanych przez PZPN – łącznie 15 godzin, ale minimum 5 godzin z każdego roku (liczą się certyfikaty z ostatnich 3 lat, od 2014 roku)
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • oświadczenie antykorupcyjne;
 • kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Małopolskiego ZPN: Bank PEKAO SA Kraków Nr 37 1240 2294 1111 0000 3709 2289

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji wynosi:

 • Licencja „PZPN A” (300 zł na 3 lata) – (100 zł za rok)
 • Licencja „PZPN B” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok)
 • Licencja „UEFA B”, „UEFA C” (150 zł na 3 lata) – (50 zł za rok).

Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Okres przedłużenia licencji jest uzależniony między innymi od przedstawienia certyfikatów udziału w szkoleniach, w każdym roku kalendarzowym (minimum 5 godz. na rok) i wynosił będzie 1 rok bądź 3 lata.

Dla wszystkich zainteresowanych logowaniem i założeniem konta na stronie pzpn24 stworzony został instruktażowy film dotyczący rejestracji na stronie https://pzpn24.pzpn.pl, który można zobaczyć poniżej:

Szczegółowa instrukcję wnioskowania o licencję trenerską:

 1. Wejdź na https://pzpn24.pzpn.pl  i dokonaj rejestracji (film instruktażowy)
 2.  Po zarejestrowaniu prosimy uzupełnić dane dot. konferencji trenerskich (dokumenty potwierdzające udział w konferencjach)
 3. Z rozwijanej listy „organizacja” po lewej stronie ekranu wybieramy Małopolski ZPN,
  a następnie klikamy „wyszukaj”
 4. Dodajemy wymagane dokumenty tj.: skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej, skan wyciągu z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie antykorupcyjnego, skany certyfikatów.
 5. Po dodaniu dokumentów akceptujemy aplikację przyciskiem „zapisz” na dole ekranu po prawej stronie. Uwaga! Prosimy upewnić się czy dokumenty zostały załączone prawidłowo.
 6. Po kliknięciu „zapisz” otworzy się kolejne okno, z którego wybieramy licencję, o którą się ubiegamy
 7. Pobieramy oświadczenie dotyczące postępowania dyscyplinarnego (oświadczenie antykorupcyjne, które po wydrukowaniu wypełniamy i podpisujemy, a następnie skanujemy)
 8. Skan załączamy i zapisujemy, potwierdzając tym samym aplikację, która zostanie rozpatrzona przez Komisje ds. Licencjonowania Trenerów MZPN.

UWAGA ! Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji .

Zapytania i kontakt w sprawie ww. wnioskowania o licencję wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonych terminach mają prawo ubiegać się o warunkowe przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów (zgodnie z Uchwałą PZPN nr VI/ 116 oraz nr VI/115 z dnia 24.06.2014 r.)