ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w konferencji w Uczy Nas Piłka należy wypełnić formularz zgłoszeniowy lub przesłać zgłoszenie osobną wiadomością na adres wydzialszkolenia@ozpn.tarnow.pl oraz dokonać należnej wpłaty do 7 dni od dnia zgłoszenia.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 REGULAMIN KONFERENCJI

DANE KONTAKTOWE

Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
ul. Boya-Żeleńskiego 4a
33-100 Tarnów

Rachunek bankowy: Krakowski Bank Spółdzielczy o/Tarnów

75 8591 0007 0300 0296 1284 0001

Tytuł: Imię i nazwisko/Uczy Nas Piłka

 

Koordynator Konferencji: Bartosz Nakończy
wydzialszkolenia@ozpn.tarnow.pl
tel. 514 657 725